Het publiek

Criminal damage

zal het geld innen uit de staatskas. In sommige gevallen zal ook de staatskas worden belast. De boete wordt vrijgegeven voordat het proces eindigt.

Als u ervoor kiest de zaak aan te nemen, bewaart de officier van justitie materiaal dat u in de procedure kan helpen (bijvoorbeeld getuigenverklaringen en telefoongegevens) gedurende zeven jaar. Criminal damage kan ook materiaal met betrekking tot de zaak bewaren dat het verzamelt, zoals computerbestanden en arrestatie- en fotogegevens. Wat voor soort schadevergoeding krijg ik? Als de rechtszaak eindigt in vrijspraak, krijgt u een standaardstraf, volgens de uitspraak van de rechter. Als de zaak voor de rechter komt, kan de boete ook variëren, afhankelijk van de waarde van het gestolen goed. Bezwaren die leiden tot vrijspraak worden door de rechter beslist. Het CJIB is verantwoordelijk voor het oppakken van het publiek in de verblijfplaatsen van de slachtoffers en de dader. Hoeveel moet ik betalen? De boete voor een misdrijf dat “aanzienlijke schade” veroorzaakt, bedraagt bijvoorbeeld meer dan 1000 gulden. In dat geval zal het CJIB een aanmaning uitvaardigen om de boete te innen. U kunt “besluiten uw organisatie te legaliseren of te ontbinden” als de boete maximaal 500 gulden bedraagt. Daarnaast zullen het CJIB en de officier van justitie de rechter om steun vragen bij het sluiten van de tegoeden van de organisatie, om te voorkomen dat smokkelwaar in de gevangenissen wordt binnengebracht. Ook dit beroep moet door het CJIB worden ondersteund. Kan ik instemmen met de waarde van een vermogensdelict? U kunt niet instemmen met elk bedrag, hoe klein het ook is. Als de waarde van het gestolen goed bijvoorbeeld 500 gulden is, kunt u niet zeggen dat 1000 dollar niet verkeerd is. U moet bewijzen dat de boete kan worden voldaan. Het CJIB neemt deze maatregel om smokkel in de gevangenissen te voorkomen.Als dit gebeurt, zal de rechtbank een verlaging van de boete goedkeuren, afhankelijk van de waarde van het voorwerp. In dergelijke gevallen komt er geen “vonnis”. Alleen het CJIB kan eisen dat iemand van een misdrijf wordt beschuldigd. Wat gebeurt er als een organisatie verhuist? Het gaat om een gedwongen beschikking. Het CJIB moet de rechtbank meedelen waar de organisatie zich bevindt. Als u van een stedelijk gebied naar een ander gebied bent verhuisd, kan het nodig zijn uw organisatie vrij te geven. Het CJIB kan verzoeken om de activa te sluiten, maar pas nadat de zaak is beëindigd. Het eerste kwartaal van 2017 hebben we aanvragen gekregen voor de liquidatie van een organisatie met een strafrechtelijk verleden van “aanzienlijke schade”, aldus woordvoerder Il Escorial. Het CJIB kan deze operatie echter weigeren. Er zijn twee mogelijke oplossingen: De organisatie kan toestemming krijgen haar bezittingen te behouden. Als laatste redmiddel zal het CJIB de officier van justitie vragen de vrijspraak in te trekken

Als de organisatie haar activa mag behouden, kan het CJIB een nieuwe specialiteit toevoegen om alle activa van de organisatie te aanvaarden

Toenemende graden van uitlevering Indien de strafzaak zonder veroordeling wordt afgesloten, kan de nog openstaande straf worden verminderd, zodat in kritieke gevallen dezelfde juridische overwinningen kunnen worden behaald als in gespecialiseerde rechtbanken. Maar men kan niet worden uitgeleverd aan derde landen zonder de toestemming van de dader. Ik heb gehoord dat de “onderdrukking” in een zaak van georganiseerde misdaad is uitgesteld. Wat betekent dat? De zaak komt tot een einde wanneer de beschuldigde afwezig is bij de rechtbank. Wanneer het onderzoek is afgerond, zullen de respectieve politiediensten de aanhoudende autoriteiten opzoeken en hen zover krijgen dat ze de verdachte overdragen. De overheid zal hem ofwel vrijlaten, ofwel in een staatspartij plaatsen bij de rechtbank voor berechting. Het kan gebeuren dat een aanhouding van een verdachte die tot een jarenlange gevangenisstraf is veroordeeld, niet door de gerechtelijke autoriteiten wordt bekrachtigd. Soms kan het lange tijd duren. Hoe de zaak ook loopt, er wordt geen aanhoudingsbevel uitgevaardigd. De verbintenissen van de staten die partij zijn bij de Verenigde Naties tegen de internationale georganiseerde misdaad zijn internationale overeenkomsten. De VS en de Canadese federale regering zijn op 7 november 1996 tot deze overeenkomsten toegetreden. Hoe dan ook, in zaken van georganiseerde misdaad worden de controle en de druk toegepast die deze overeenkomsten vereisen. Hoe kan ik u weigeren? Het CJIB of het Openbaar Ministerie kan een rechtbank of administratieve rechtshandelingen vragen om iets tegen u te doen. Als u niet geregistreerd bent, hebt u geen recht op een advocaat. Kan ik getuigen naar de rechtszaak sturen? Dat kan, zolang de getuigen die zullen getuigen dat u de ten laste gelegde feiten heeft begaan, in uw woonplaats of bureau wonen. Ik ben getuige geweest van bedreigingen. Zijn er straffen? Bedreigingen? Intimidatie? Boetes? Bestanden? En, wat wordt als een aanval beschouwd? Er zijn verschillende soorten aanvallen, afhankelijk van de ernst ervan en het aantal personen dat erdoor wordt getroffen. Er zijn bijvoorbeeld ernstige aanslagen: een veroordeling van een strafzaak door een rechtbank.

 

lees meer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.